Welkom

WNP raadgevende ingenieurs is een onafhankelijk ingenieursbureau werkzaam binnen de vakgebieden akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en milieu. Onze focus ligt bij het doelgericht en pragmatisch beantwoorden van alle voorkomende vragen binnen deze vakgebieden en de directe zorg voor onze woon- en leefomgeving. Neem gerust vrijblijvend contact op via telefoonnummer 050- 525 09 92 of mail.

Samenwerking beklonken met nieuwe naam | Top |

In september 2016 gaan WNP raadgevende ingenieurs en SPAingenieurs samen verder onder een nieuwe naam. Lees verder…

Verkleinen spuitzone lastig bij hoge bomen | Top |

Woningbouw op minder dan 50 meter afstand van productieboomgaarden voor fruit of laanbomenteelt vraagt om hoge windhagen. Bij hoge bomen vindt de bespuiting met chemische bestrijdingsmiddelen namelijk ook op hoogte plaats. Windhagen of beplantingshagen om spuitdrift uit de lucht af te vangen, moeten daarom hoger zijn dan gebruikelijk. Lees verder…

Risico’s rond spuitvrije zones beheersen | Top |

Voor veel bestemmingsplannen die invulling geven aan agrarische percelen wordt geworsteld met de vraag hoe om te gaan met spuitzones. Of beter, wat veilige afstanden zijn voor spuitvrije zones rond fruitboomgaarden en akkers met bollenteelt. Lees verder…

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) | Top |

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, doordat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen of giftig zijn voor de voortplanting. Het RIVM houdt hiervan een actuele lijst bij. Lees verder…

Paterswoldseweg 808
Postbus 8069
9702 KB Groningen
(050) 525 09 92